slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Informace o shromáždění vlastníků SVD Skuteckého

Vážení členové bytového družstva,
dne 30.12.2016 se konalo shromáždění SVD Skuteckého. Sešlo se asi 20 vlastníků, včetně zástupce bytového družstva, jenže předseda SVD Skuteckého prohlásil shromáždění za neusnášeníschopné, protože neuznal přítomnost zástupce bytového družstva za oprávněnou. Na podporu svého rozhodnutí použil právní stanovisko k tomu, že nelze vzít rezignaci představenstva zpět, a proto bytové družstvo v současné době podle něj nemá představenstvo.

"Šmejdi" - jinak

Představenstvo upozorňuje, že pod záminkou servis vody prochází v domech dvě osoby, kteří nabízejí ÚSPORU vody s ohledem na ZDRAŽOVÁNÍ atd...
BD žádnou podobnou službu nepoptávalo!
Představenstvo

Návrh Plánu oprav na rok 2016

souhlasím
46% (6 hlasů)
nesouhlasím
31% (4 hlasy)
požaduji doplnit (prosíme zaslat návrh)
8% (1 hlas)
požaduji zrušit položku (prosíme o zaslání požadavku)
0% (0 hlasů)
jiný návrh
15% (2 hlasy)
Celkem hlasů: 13

FAQ - Vypořádací podíl člena BD

Odpověď na dotazy ohledně vypořádacího podílu člena BD - nebytové prostory:

Vypořádací podíl člena bytového družstva je stanoven v ZOK § 748 následovně:

(1) Stanovy nesmí určit vypořádací podíl nižší, než kolik činí částka vyjadřující rozsah splněné vkladové povinnosti člena v bytovém družstvu.
(2) Neurčují-li stanovy způsob výpočtu vypořádacího podílu, je vypořádací podíl roven výši splněného členského vkladu.
(3) Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, ledaže stanovy určí něco jiného.

Dodatek k nájemní smlouvě

Vážení členové,
v sekci Dokumenty, vzory smluv byl vložen vzor dodatku k nájemní smlouvě družstevního bytu. Tento vzor bude použitý pro sjednocení a zjednodušení nájemních smluv celého bytového družstva, při prodlužování stávajících nájemních smluv, využitelný pro aktualizaci údajů pro správce bytového družstva.
představenstvo

Zápis ze 14. členské schůze

Vážení členové,
v sekci členská schůze byl zveřejněný zápis ze 14. členské schůze.
 
Představenstvo

Upozornění pro nájemníky vchodu 1380

Vážení členové družstva,
dne 24.11.2015 dojde ve vchodě Skuteckého 1380 k výměně motoru výtahu. Výtah bude mimo provoz od 9,00 hodin do 15,00 hodin. Poté bude spuštěn do provozu.
 
představenstvo

Pozvánka na 14. členskou schůzi

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 34 stanov bytového družstva 14. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná ve čtvrtek dne 3. 12. 2015 od 18:30 hodin, v sále Kulturáčku na Bílé Hoře Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy
 
Program členské schůze: