Ověření podpisu na plné moci - aktualizováno 22. 6. 2014

Vážení družstevníci,

V poslední době jste se nás dotazovali, zda plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být úředně ověřená či nikoliv. Jelikož pro schválení stanov bytového družstva je nutné zajistit účast notáře, dotázali jsme se jej na jeho stanovisko. Jednoznačně potvrdil, že pro tento úkon je nutné mít podpis na plné moci úředně ověřený! Na plné moci bez úředního ověření tedy nebude na schůzi brán zřetel.

Asi nejjednodušší metodou pro ověření podpisu je navštívení kontaktního místa CzechPoint na kterékoliv poště či obecním úřadě. Odesíláme vám tedy tuto informaci s časovým předstihem, aby jste si případně mohli včas tuto plnou moc zajistit.

Doplněno 22. 6. 2014:
Jelikož někteří družstevníci pochybují o nutnosti ověřené plné moci, opět jsme vznesli dotaz na paní notářku, která bude přítomna na uvedené schůzi. Dle vyjádření paní notářky je plná moc s ověřeným podpisem nezpochybnitelná, jinak odpovídá za správnost zmocněnec. Upřednostňuje plnou moc s ověřeným podpisem, ale akceptuje i neověřenou plnou moc.

Za představenstvo
předseda

Ing. Roman Talkner