slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Stručné výsledky jednání s generálním sekretářem MO

Uveřejňujeme stručné výsledky jednání s generálním sekretářem MO. Podrobnosti ve formě zápisu budou zveřejněny ihned, jakmile jej obržíme od GS MO.

Posunutí termínu jednání přípravného výboru družstva na MO

Správou vojenského bytového fondu nám dnes bylo zasláno následující sdělení:

Informace z A-reportu

 L. Čáslava nás v diskusi informoval, že v novém čísle A-reportu č. 2/2011 str. 16, je uveřejněn rozhovor s  generálním sekretářem MO Janem Vylitou. V něm se mimo jiné zmiňuje o prodeji našich bytů. Odkaz na jeho on-line verzi naleznete zde:

Jednání přípravného výboru dne 14.2.2011

Z důvodu oznámení termínu pro jednání přípravného výboru na MO, se dne 14.2.2011 sešli členové tohoto výboru k prodiskutování všech aktualních témat a otázek, se kterými na toto jednání půjdou. Zápis z tohoto jednání bude k dispozici zde

Oznámení termínu jednání přípravného výboru družstva na MO

Generální sekretář Ministerstva obrany v součinnosti s Odborem pro nakládání s nepotřebným majetkem Ministerstva obrany a se Správou vojenského bytového fondu Praha svým dopisem pozval zástupce přípravného výboru BD na schůzku k projednání otázek spojených s prodejem našeho bytového technologického celku. Schůzka se uskuteční dne 24. 2. 2011  od 15.00 do 17.00 hod.

Jednání Komise na podporu prodeje vojenských bytů při M.č. Praha 17

Dne 24.1.2011 proběhlo 2. jendání Komise na podporu prodeje vojenských bytů při M.č. Praha 17.

S jeho výsledkem se můžete seznámit v přiloženém zápise z tohoto jednání.

Jednání přípravného výboru dne 31.1.2011

   Dne 31.1.2011 se sešli členové přípravného výboru bytového družstva k projednání těchto bodů programu:

Jednání přípravného výboru dne 27.1.2011

Dne 27.1.2011 se sešli členové přípravného výboru ke schválení konečné verze dopisu pro MO a SVBF.

Zápis z jednání naleznete zde.