slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Dodatek k nájemní smlouvě

Vážení členové,
v sekci Dokumenty, vzory smluv byl vložen vzor dodatku k nájemní smlouvě družstevního bytu. Tento vzor bude použitý pro sjednocení a zjednodušení nájemních smluv celého bytového družstva, při prodlužování stávajících nájemních smluv, využitelný pro aktualizaci údajů pro správce bytového družstva.
představenstvo

Zápis ze 14. členské schůze

Vážení členové,
v sekci členská schůze byl zveřejněný zápis ze 14. členské schůze.
 
Představenstvo

Upozornění pro nájemníky vchodu 1380

Vážení členové družstva,
dne 24.11.2015 dojde ve vchodě Skuteckého 1380 k výměně motoru výtahu. Výtah bude mimo provoz od 9,00 hodin do 15,00 hodin. Poté bude spuštěn do provozu.
 
představenstvo

Pozvánka na 14. členskou schůzi

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 34 stanov bytového družstva 14. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná ve čtvrtek dne 3. 12. 2015 od 18:30 hodin, v sále Kulturáčku na Bílé Hoře Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy
 
Program členské schůze:

ČLENSKÁ SCHŮZE

Vážení členové družstva,

na den 3.12.2015 je plánovaná ČS. Jedním z bodů programu je schválení nových STANOV. Proto apelujeme na všechny družstevníky, kteří nebudou na ČS, aby včas předali plné moci k jejich zastoupení.

Doplňující volby do představenstva:
V rámci ČS se budou konat doplňující volby do představenstva družstva. Zájemci o práci v představenstvu hlaste se e-mailem na podatelna@druskula.cz, abychom mohli připravit kandidátní listinu.

SVJ:

Informace o přebírání technické a ekonomické správy od SBD Remostav

Vážení družstevníci,
v příloze Vám předkládáme zprávu o stavu přebírání správy firmou ADUMA od SBD Remostav.
představenstvo

Poptávka - dodávka tepelné energie

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává služby spojené s dodávkou tepelné energie ve prospěch bytových domů Skuteckého a Laudova v objektu, jehož je vlastníkem.

Předmětem poptávky je zajištění dodávek tepelné energie pro tato odběrná místa:

- Skuteckého 1379/16, Praha 6 – Řepy, 163 00
- Skuteckého 1380/14, Praha 6 – Řepy, 163 00
- Skuteckého 1381/12, Praha 6 – Řepy, 163 00
- Skuteckého 1382/10, Praha 6 – Řepy, 163 00
- Skuteckého 1383/8, Praha 6 – Řepy, 163 00
- Laudova 1384/29, Praha 6 – Řepy, 163 00
- Laudova 1385/31, Praha 6 – Řepy, 163 00

Havárie vody

Dnes v noci došlo k havarii vody v ulici K Trninám. PVK nechalo přívod vody uzavřít a v příštích dnech dojde k opravě. Dle slibu operátorky by měla být v ulici Laudova přistavena již od ranních hodin cisterna. Termín vyřešení problému není znám.