slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Přistavení velkobjemového kontajneru v květnu 2015

Žádáme naše členy, aby využili možnosti přistavení kontajneru dne 14.5.2015 (14.00 - 18.00 hod.) na křižovatce Laudova x K Trninám a vyhodili tam všechny věci, které mají nyní neoprávněně uloženy ve společných či nebytových prostorách našich bytových domů.

Tento kontajner je financován z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy.

Mgr. Vladimíra Hloušková
předsedkyně představenstva

Poptávka právních služeb ve prospěch Bytového družstva

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova (dále také "Objednatel") poptává poskytovatele právních služeb ve prospěch Bytového družstva Skuteckého – Laudova.

Předmětem plnění této poptávky je poskytování právních služeb zejména v oblasti obchodního práva, občanského práva, finančního práva a správního práva a to ve vazbě na činnosti související s provozem bytového družstva (BD) a SVJ, zejména tyto činnosti:

a) komplexní právní služby ke smluvním vztahům - pracovní smlouvy, kupní smlouvy,
smlouvy o dílo, obchodní a občanskoprávní smlouvy;
b) poradenství v oblasti vnitřních předpisů;

Poptávka služeb technického správce ve prospěch Bytového družstva

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává ve prospěch svých objektů (bytový dům Skuteckého 1379 – 1382, bytový dům Laudova 1384 – 1386 a dva objekty garáží Skuteckého 1387) služby technického správce.

Předmětem poptávky je zajištění následujících technicko-provozních služeb pro objekty bytového družstva:

I. Základní služby (technická správa budov a majetku, činnost energetika, deratizace,
dezinsekce, desinfekce, revize a odborné prohlídky, ekonomický servis, on-line
přístup k aplikaci na zadávání poruch nebo závad (dostupnost 24/7/365)

Poptávka služeb vedení účetnictví a mzdové agendy ve prospěch Bytového družstva

Bytové družstvo Skuteckého - Laudova poptává služby vedení účetnictví a mzdové agendy.

Předmětem poptávky je zajištění níže uvedených oblastí:

I. Oblast komplexních služeb vedení účetnictví a s tím souvisejících činností
II. Oblast mzdového účetnictví a s tím souvisejících činností a agendy
III. Oblast ekonomicko-finančního poradenství

Kontaktní adresa pro zaslání nabídky:
Bytové družstvo Skuteckého - Laudova, sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00

Termín podání nabídky:
do 10. dubna 2015 do 14:00 hod

Detailní informace v poptávce (viz. příloha).

Pozor - podomní prodej (průtoky vody)

Vážení družstevníci,
je moji povinností Vás upozornit na podomní prodej, který nebyl v žádném případě BD objednán ani schválen. Jedná se o firmu XY, která se snaží těžit z výměny vodoměrů a nabízí měření průtoku vody atd.

http://www.finance.cz/zpravy/finance/420481-nove-triky-smejdu-pri-podomn...

Havarie - voda / Skuteckého 1382

Dne 25.2.2015 byl nahlášen průsak vody ve sklepních prostorách č.1.ve vchodě 1382 ul. Skuteckého.

Oprava střechy v objektu Skuteckého

V minulém týdnu započaly práce na havarijní opravě střechy v objektu Skuteckého. Součástí bude také výměna ventilačního zařízení v čp. 1379 a 1383 a lokální opravy spár pláště budovy. Vzhledem k tomu, že může docházet ke zvýšené hlučnosti, prosím vás tímto o vaši trpělivost.

Aktualizace k 3.4.2015

11. členská schůze - náhradní termín


 
 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 35 stanov bytového družstva
náhradní 11. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná v úterý dne 17. února 2015 od 18:00 hodin, 
v sále Kulturáčku na Bílé Hoře
Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy