slideshow 1

Informace pro nájemníky bytového celku Skuteckého, Laudova

Vítejte na informačním portálu Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který vás zde bude informovat o stavu a dalším postupu prodeje bytového celku v lokalitě Praha 6 Řepy, ulice Skuteckého a Laudova. Naleznete zde základní informace o našem bytovém celku, činnosti představenstva a kontrolní komise, aktuální provozní záležitosti a mnohé další. 

Ukončení smlouvy ze strany správcovské firmy

Vážení členové bytového družstva,

v průběhu jednání nad 2. dodatkem k mandátní smlouvě se správcovskou firmou ADUMA, tato dne 6. 3. 2017 ukončila smluvní vztah ke dni 30. 6. 2017. Tento 2.dodatek měl narovnat smluvní podmínky z hlediska snížení počtu skutečně spravovaných bytových jednotek.
Na základě výpovědi ze strany ADUMA představenstvo vyhlásí poptávku na nového smluvního partnera k zabezpečení ekonomické správy bytových a nebytových jednotek a garážových stání ve svém majetku.

Zápis z jednání představenstva ze dne 8.2.2017

PF 2017

Přejeme všem pěkné a pohodové prožití svátků a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce.
Představenstvo BD

13. členská schůze 2015

13. členská schůze byla svolána na úterý 23. června 2015 od 18.00 hod. v sále Kulturáčku na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy

Náhradní 13. členská schůze

Náhradní 13. členská schůze se uskuteční v případě, že členská schůze č. 13 se nebude schopna usnášet. Tato schůze je svolána na úterý 23. června 2015 od 18.30 hod. v sále Kulturáčku na Bílé Hoře, Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy. Materiály pro náhradní členskou schůzi naleznete zde

Nefunkční zámek u vchodu 1379

Omlouvám se za nepříjemnosti spojené s rozbitým zámkovým systémem ve vchodu čp. 1379 - do ulice Skuteckého. Jelikož jsou dveře včetně zámku stále v záruční době, byl minulý týden prostřednictvím firmy Remostav uplatněn požadavek na záruční opravu/ výměnu. Jelikož by mohlo dojít k opakovanému zalomení klíče v zámkové vložce, byla tato vyjmuta. Z tohoto důvodu lze nyní dveře otevřít pouze zevnitř.

Oprava střechy v objektu Skuteckého

V minulém týdnu začaly práce na opravě střechy v objektu Skuteckého firmou Křemen. Jedná se o komplexnější opravy zahrnující také výměnu ventilací v čp. 1379 a 1383. Kromě toho budou součástí prací i lokální opravy spár na plášti budovy.
Předem děkuji za pochopení z vaší strany, protože v průběhu prací může docházet ke zvýšené hlučnosti.

Vladimíra Hloušková
místopředsedkyně představenstva

Pozvánka na 11. členskou schůzi


 
 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova
se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,
s v o l á v á
v souladu s čl. 16 stanov bytového družstva
11. členskou schůzi bytového družstva,
která se koná v úterý dne 27. 1. 2015 od 18:00 hodin, 
v sále Kulturáčku na Bílé Hoře
Ke kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy